STANISŁAW CABAŁA, MARTA TRZASKOŚ-GROCHOWSKA, MONIKA OBTUŁOWICZ Z KANCELARII PRAWNICZEJ CABAŁA GROCHOWSKA S.C.

Działalność prowadzona jest w formie spółki cywilnej, aktualnie, od 2013 roku spółka działa w składzie:

Stanisław Cabała – adwokat, Marta Trzaskoś – Grochowska – radca prawny.

W sposób stały ze spółką współpracują adwokaci Monika Obtułowicz, Daniel Augustyn oraz byli aplikanci wspólników spółki.

Ponadto w spółce zatrudnieni są prawnicy:

- Kinga Pikor- Rola,

- Jakub Broński – aplikant adwokacki

- Lech Dubiński – aplikant adwokacki

Kancelaria Prawnicza „Cabała Grochowska” świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych na terenie południowej Polski. Kancelaria świadczy usługi prawnicze dla  kilkudziesięciu spółek prawa handlowego, spółek cywilnych i osób fizycznych, prowadzących różnorodną działalność gospodarczą: w przemyśle ciężkim, transporcie i spedycji, budownictwie, energetyce, handlu i usługach. Główny obszar zainteresowań i działalności kancelarii to prawo cywilne i gospodarcze, prawo spółek, prawo pracy, restytucja mienia.

Kancelaria prowadzi znaczącą liczbę sporów sądowych przed sądami powszechnymi i polubownymi, jest pełnomocnikiem Komisji Europejskiej w postępowaniu karnym toczącym się w Krakowie. Kancelaria Prawnicza Cabała Grochowska współpracuje z uznanymi biurami prawnymi w innych miastach Polski oraz poza jej granicami.

Kancelaria udziela również pomocy prawnej klientom indywidualnym, prowadząc sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego.

Zespół Kancelarii:

Adwokat Stanisław Cabała - ur. 1957 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 1980 r., wpis na listę adwokatów w grudniu 1988. Preferencje zawodowe: prawo cywilne (prawo zobowiązań, nieruchomości, odszkodowania), gospodarcze (transport i spedycja, umowy budowlane, projekty finansowe), prawo karne (przestępstwa skarbowe, celne), prawo administracyjne. Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 
Radca prawny Marta Trzaskoś - Grochowska - ur. 1960 r., studia na Wydziale Prawa UJ ukończone w 1984 roku, wpis na listę radców prawnych w grudniu 1989 roku. Studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na UJ ukończone 

w 2004 roku. Preferencje zawodowe: prawo pracy, prawo gospodarcze (przekształcenia i fuzje spółek, prywatyzacja, upadłość, prawo energetyczne, umowy w przemyśle ciężkim).

 

 

 

 

 

 

 

Monika Obtułowicz,  adwokat, - ur. 1985r, studia na Wydziale Prawa UJ w Krakowie ukończone w 2009r., wpis na listę adwokatów w roku 2013.Preferencje zawodowe: prawo cywilne i gospodarcze (prawo zobowiązań, prawo spółek, umowy) prawo karne, prawo rodzinne (rozwody i separacje) prawo własności intelektualnej. Biegle posługuje się językiem angielskim.

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Augustyn, adwokat, - ur. 1979r, studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administacji KUL, ukończone w 2003r. wpis na listę adwokatów w roku 2010. Preferencje zawodowe: prawo cywilne i gospodarcze ( prawo zobowiązań, prawo budowlane, transport i spedycja), prawo spółdzielcze, prawo upadłościowe, prawo karne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakub Broński, aplikant adwokacki, - ur. 1988r, studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – ukończone w 2012r, aplikacja adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej od  2013r. Preferencje zawodowe: prawo cywilne i gospodarcze ( prawo budowlane i prawo zobowiązań,) prawo karne. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Lech Dubiński, aplikant adwokacki, - ur. 1989r,, studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, - ukończone w 2013r, aplikacja adwokacka w Krakowskiej Izbie Adwokackiej od 2014r. Preferencje zawodowe: prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska, prawo medyczne. Biegle posługuje się językiem angielskim. 

Galeria: 
33-300
Ulica: 
ul. Pijarska 15
Tel.: 
48 18 442 21 37