JERZY SZCZEPANIAK, ANNA KOWALKIEWICZ, ANNA SZCZEPANIAK Z KANCELARII ADWOKACKIEJ JERZY SZCZEPANIAK I PARTNERZY

Kancelaria Adwokacka Jerzego Szczepaniaka założona została w czerwcu 1989 roku. Jest jedną z pierwszych prywatnych kancelarii adwokackich świadczących profesjonalne usługi prawnicze w Łodzi. Jerzy Szczepaniak ukończył aplikację sądową i pełnił funkcję sędziego Sądu Rejonowego. Następnie odbył 3 letnią aplikację adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim. Adwokat Jerzy Szczepaniak jest wieloletnim członkiem organów samorządowych Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. W latach 2007-2010 pełnił funkcję sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury. Był obrońcą w procesach politycznych w czasach PRL. Jest założycielem i pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Prawników IURIS LINK zrzeszającego kilkanaście polskich renomowanych Kancelarii adwokackich i radcowskich.

Kancelaria Adwokacka świadczła usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji w sporach sądowych osobom prawnym oraz osobom fizycznym, przede wszystkim w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego i prawa gospodarczego.  Udzielała pomocy prawnej dużym przedsiębiorcom, w tym międzynarodowym koncernom (z Belgii, Niemiec, Włoch, Szwajcarii), a także przedsiębiorcom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą.
 
Posiada długoletnią praktykę w zakresie ochrony praw autorskich, ochrony dóbr osobistych, prawa własności przemysłowej, a także zawieraniu i realizacji wszelkiego rodzaju umów gospodarczych. Prowadzi sprawy powierzane przez osoby fizyczne w zakresie prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego, spadkowego i rzeczowego), prawa karnego, prawa finansowego, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa medycznego. Kancelaria współpracowała z renomowaną Kancelarią Patentową oraz Kancelarią Doradztwa Gospodarczego, a także z zagranicznymi Kancelariami z Niemiec, Holandii, Włoch i Belgii.
 
Kancelaria była zaangażowana w wiele przedsięwzięć pozazawodowych, m.in. jest fundatorem stypendiów dla młodych prawników z Polski i zagranicy. W 2004 roku Kancelaria adw. Jerzego Szczepaniaka została uznana w rankingu Rzeczypospolitej za najlepszą Kancelarię Prawniczą w regionie łódzkim świadczącą usługi w dziedzinie „spory sądowe, cywilne i gospodarcze".
W 2021 roku Adwokat jerzy Szczepaniak przeszedł na emeryturę, a wykwalifikowany personel posiadający wykształcenie prawnicze wykorzystuje zdobyte doświadczenie prowadząc indywidualne Kancelarie. 
 
 

KANCELARIA ADWOKACKA JERZY SZCZEPANIAK 

Adwokat Jerzy Szczepaniak jest adwokatem od 1979 r. i prowadzi jedną z pierwszych prywatnych kancelarii działających na łódzkim rynku. W zakresie działalności zawodowej specjalizował się w sprawach ochrony dóbr osobistych i prawa własności przemysłowej, z zakresu prawa prasowego oraz prawa budowlanego. Za działalność na rzecz obrony Praw Człowieka w okresie stanu wojennego został odznaczony Medalem Wolności. Publikował w prasie ogólnopolskiej i łódzkiej szereg artykułów o tematyce prawnej i społecznej. Przez wiele lat był członkiem władz Łódzkiej Palestry. Pełnił funkcję Sędziego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury w Warszawie. Prowadził wykłady dla aplikantów adwokackich i szkolenia m.in. dla dziennikarzy oraz pracowników firm budowlanych. Dewizą w działalności zawodowej adwokata Jerzego Szczepaniaka było rozwiązywanie problemów w drodze ugody, jeśli tylko jest to możliwe. Procesy sądowe powinny być ostatecznością. 

 
 

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA KOWALKIEWICZ

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Odbywała aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Wykonuje zawód adwokata od lutego 2010 r. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego (prawo rzeczowe, zobowiązania, prawo spadkowe), rodzinnego (rozwody, podziały majątku, alimenty, kontakty), gospodarczego (prawo spółek, umowy), prawa pracy. Specjalizuje się w sprawach o rozwód, podział majątku wspólnego byłych małżonków. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz spółek, co wiąże się ze znajomością wielu dziedzin prawa. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami administracji publicznej, a także w sprawach pozasądowych, w tym prowadzi negocjacje i uczestniczy w mediacjach. Adwokat Anna Kowalkiewicz bierze czynny udział w licznych akcjach mających na celu udzielanie pomocy prawnej najuboższym, w tym w ogólnopolskich akcjach „Adwokaci Pro Bono” organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką. Włada biegle językiem angielskim. 

Email: annakowalkiewicz@iurislink.pl

 

KANCELARIA ADWOKACKA ANNA SZCZEPANIAK

Adwokat Anna Szczepaniak jest adwokatem od 2010 r. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (w szczególności w sprawach o rozwód i podział majątku) oraz prawa pracy. Posiada doświadczenie zarówno przy reprezentacji klientów indywidualnych (m.in. w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i  spadkowego), jak również przy obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych- indywidualnych przedsiębiorców oraz spółek. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz wykonuje czynności przesądowe, w tym prowadzi negocjacje ugodowe. Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej prowadzącym mediacje na terenie województwa łódzkiego. Obsługuje również klientów anglo- i niemieckojęzycznych. Zasiada w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Kongres Kobiet, którego celem statutowym jest działanie na rzecz praw człowieka, sprzeciwianie sie wszelkim formom dyskryminacji oraz wspieranie kobiet, mężczyzn i ich rodzin w trudnych sytuacjach życiowych. Prowadzi warsztaty, a także uczestniczy w licznych panelach dyskusyjnych, seminariach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa rodzinnego i przeciwdziałania wszelkim formom przemocy w rodzinie. Od 2015 r. jest Wiceprezeską Stowarzyszenia Prawników Iurislink.

Email: annaszczepaniak@iurislink.pl

Galeria: 
90-448
Ulica: 
kpt. Pilota Franciszka Żwirki 1C lok.7
Tel.: 
+48 602 621 310
+48 668 837 637