ELŻBIETA NOWAK Z KANCELARII ADWOKACKIEJ ELŻBIETA NOWAK

 

Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak aktywnie działa  jako jedna z pierwszych prywatnych kancelarii w Koszalinie. Od wielu lat prowadzi obsługę klientów krajowych i zagranicznych, świadcząc pomoc prawną i reprezentując podmioty zagraniczne w polskich spółkach prawa handlowego. Utrzymuje ścisły kontakt z wieloma adwokatami i radcami prawnymi, pracującymi w dużych kancelariach prawniczych polskich i zagranicznych, wymieniając doświadczenia i wiedzę przydatną do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych.

Kancelaria Adwokacka Elżbiety Nowak zajmuje się sprawami karnymi, cywilnymi, gospodarczymi, obsługą spółek prawa handlowego w zakresie prowadzonej przez nie działalności, zagadnieniami prawa europejskiego, a także sprawami rodzinnymi.

Adwokat Elżbieta Nowak ukończyła  studia prawnicze w Poznaniu na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Odbywała aplikację prokuratorską w Poznaniu, a następnie aplikację adwokacką w Koszalinie. Jest aktywnym członkiem ogólnopolskich organizacji prawniczych. Pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie oraz Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy ORA w Koszalinie, a także jako czynny  wykładowca w ramach szkolenia aplikantów adwokackich  angażowała się i angażuje  w prace na rzecz samorządu adwokackiego.

 

Galeria: 
75-950
Ulica: 
ul. Zwycięstwa 147/2
Tel.: 
+48 601 726 280