Zgromadzenie Stowarzyszenia Iuris Link w Pobierowie, maj 2019