Zgromadzenie w Szczawnicy

W dniach 17 – 19 października odbyło się Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Prawników Iuris Link w Szczawnicy. Organizatorem spotkania była Kancelaria Prawnicza Cabała, Grochowska s.c z Nowego Sącza i Gorlic. Członkowie Stowarzyszenia zdobyli wspólnie szczyt Palenice w Małych Pieninach. Tym razem obrady odbyły się w Bacówce w Jaworkach. Obradujący podjęli uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia dwóch nowych Członków: adwokat Monikę Obtułowicz z Nowego Sącza oraz adwokat Monikę Makowską z Bełchatowa. Stowarzyszenie zobowiązało się ponadto do wydania kolejnego, zimowego Biuletynu Informacyjnego Iuris Link.  Wkrótce Galeria zostanie zaktualizowana o zdjęcia z tego spotkania. Następne Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Prawników Iuris Link zostanie zorganizowane przez adwokata Bartosza Łucia i adwokat Aurelię Koksztys – Łuć w Szklarskiej Porębie, w dniach 22 – 24 maja 2015 roku. 

Polski