Zebranie Członków Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej

Prezes Stowarzyszenia Prawników Iuris Link adwokat Bartosz Łuć, został zaproszony na Zebranie Członków Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej w dniach 23-24 kwietnia 2014 r. w Trzebnicy. Zebranie prowadziła Pani Prezes Oddziału dr Iwona Mazur. Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej jest najstarszą w Polsce organizacją skupiającą menedżerów opieki zdrowotnej. Reprezentuje osoby zarządzające, a nie szpitale, instytucje czy grupy świadczeniodawców. Za swój cel stawia sobie profesjonalne doradztwo dla menedżerów opieki zdrowotnej, wspieranie podnoszenia przez nich kompetencji zawodowych, a poprzez udział w licznych gremiach opiniodawczych, stara się mieć stały wpływ na projektowane uwarunkowania prawne i organizacyjne systemu opieki zdrowotnej w Polsce. 

            W trakcie zebrania adwokat Bartosz Łuć przedstawił koncepcję zorganizowania we współpracy ze STOMOZ Konferencji Prawników Podmiotów Leczniczych. Celem konferencji miała by być wymiana doświadczeń pomiędzy prawnikami obsługującymi podmioty lecznicze w całej Polsce, w szczególności ze względu na konieczność znalezienia wspólnych procedur dochodzenia roszczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia. Główny problem polega na tym, że NFZ prowadzi jednolitą politykę wobec podmiotów leczniczych, a same podmioty działają indywidualnie. W związku z tym NFZ posiada wypracowane mechanizmy obrony w sprawach sądowych oraz gromadzi orzecznictwo sądowe w poszczególnych sprawach, co daje mu przewagę procesową. Największym problemem jest dochodzenie od NFZ należności za tak zwane świadczenia ponadlimitowe. W tym przypadku orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza możliwość ubiegania się przez podmioty lecznicze wynagrodzenia za świadczenia udzielone w związku z ustawowym obowiązkiem ratowania przez lekarzy życia i zdrowia pacjentów w sytuacji, gdy brak niezwłocznego udzielenia takiej pomocy naraził by ich na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Okazuje się, że duża część tych świadczeń nie mieści się w limitach ustalonych w umowach przez NFZ, który jednocześnie odmawia zapłaty ponad umowę, powołując się na brak odpowiednich środków finansowych. Aktualnie większość podmiotów leczniczych prowadzi procesy sądowe w tej sprawie, jednakże każdy ma inne doświadczenia. W trakcie spotkania wstępnie ustalono zakres zagadnień które mogły by być przedmiotem Konferencji. 

Undefined