Wydarzenia z udziałem Członków Iuris Link

W dniu 20.02.2014 roku adwokat Anna Kowalkiewicz oraz adwokat Marcin Rębowski, reprezentowali Stowarzyszenie Iuris Link w Regionalnym Spotkaniu Zarządców Nieruchomości w Łodzi. Mecenas Anna Kowalkiewicz prowadziła wykład na temat "Windykacja należności we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych. Sprzedaż zadłużonego lokalu”, a mecenas Marcin Rębowski mówił o tym, "Jak radzić sobie z uciążliwym lokatorem? Organizatorem konferencji był Polski Instytut Rozwoju Rynku.

Podczas II Łódźkiego Kongresu Kobiet, który odbywał się w dniach 21-22 marca, mecenas Anna Szczepaniak, mecenas Anna Kowalkiewicz oraz mecenas Aurelia Koksztys – Łuć, prowadziły panel „Małżeństwo i konkubinat w świetle obowiązującego prawa”.

Prezes Stowarzyszenia Prawników Iuris Link adwokat Bartosz Łuć,  został zaproszony na Zebranie Członków Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej w dnia 23-24 kwietnia 2014 r

Dnia 6 maja mecenas Bartosz Łuć, będzie również jednym z Panelistów podczas konferencji „Dekada Dolnego Śląska i Wrocławia” organizowanej przez Koło Naukowe Projekt Europa działającego w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Stowarzyszenie jest również głównym sponsorem konferencji. 

Undefined