Paula Wiśniewska - Gratulujemy!

Paula Wiśniewska, koordynator Iuris Link w latach 2012 – 2016, ukończyła ze średnią 5.0 II rok studiów doktoranckich z nauki o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Paula jest kierownikiem projektu naukowego Relacje między partiami politycznymi na poziomie europejskim a grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Od stycznia do czerwca 2018 r. zdobywała międzynarodowe doświadczenie badawcze na Université Libre de Bruxelles oraz odbyła staż naukowo - badawczy w Parlamencie Europejskim. Podczas pobytu w Brukseli przeprowadziła trzydzieści wywiadów z europosłami z polski oraz z innych krajów członkowskich. Jako obserwator brała udział w posiedzeniach komisji parlamentarnych i sesjach plenarnych Parlamentu Europejskiego. W czerwcu 2018 r. została doceniona przez koleżanki i kolegów, którzy wybrali ją na Przewodniczącą Rady Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Undefined