Konferencja "Postępowanie arbitrażowe"

W dniu 6 listopada br w Łodzi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się kolejna konferencja organizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W konferencji uczestniczyła r.pr. Anna Biel z kancelarii Biel, Judek, Poczobut - Odlanicki Sp. p. ze Szczecina, także arbiter Sądu Arbitrażowego Pomorza Zachodniego przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie. Temat konferencji "Postępowanie arbitrażowe" zdominowała dyskusja na temat autonomii woli stron postępowania arbitrażowego oraz roli zespołu orzekającego w zakresie kształtowania zasad i sposobu prowadzenia postępowania dowodowego. Konferencję otworzył prof. dr. hab. Wojciech Katner oraz prof. dr. hab. Agnieszka Liszewska. Ciekawe wystąpienia i odmienne poglądy na temat kompetencji sądu polubownego zaprezentowali prof. dr hab. A.Szumański oraz prof. zw. dr hab. Karol Weitz. "Hitem" okazał się zapis nowego regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej wprowadzający możliwość przeprowadzenia dowodu z zeznań świadka w sposób dwuetapowy, poprzez pisemne oświadczenie, a następnie uzupełniające przesłuchanie na rozprawie. Kolejna konferencja została zaplanowana w listopadzie przyszłego roku we Wrocławiu. Gorąco zachęcam do uczestnictwa.

 

 

r. pr. Anna Biel, prof. zw. dr hab. Józef Frąckowiak

Polski