Kancelaria CSW, Poznań. Warsztaty: „Kierunek na giełdę. Pozyskanie kapitału na rozwój firm poprzez emisję akcji lub obligacji”

W dniu 5 czerwca 2014 roku odbyły się Warsztaty Regionalne „Kierunek na giełdę. Pozyskanie kapitału na rozwój firm poprzez emisję akcji lub obligacji” organizowane przez Giełdę Papierów Wartościowych SA. Warsztaty maja charakter cykliczny, kierowane są do przedsiębiorców – potencjalnych emitentów giełdowych. Uczestnicy warsztatów poznali proces przygotowania spółki do upublicznienia oraz debiutu na Giełdzie, jak również dowiedzieli się, co daje spółce obecność na rynku kapitałowym oraz jak ważna jest rola Autoryzowanego Doradcy w drodze na Giełdę. Podczas spotkania zaprezentowana została oferta GPW dla różnej wielkości firm i z uwzględnieniem realizowanych przez nie strategii. Ponadto zaprezentowane zostały firmy doradcze, które wspierają firmy w procesie pozyskania kapitału w drodze emisji akcji i obligacji, a Spółka niedawno notowana na GPW podzieliła się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami z rynku giełdowego. Pani Mecenas Mariola Więckowska z Kancelarii CSW wygłosiła prelekcję na temat: „Wsparcie emitenta przez kancelarię prawną - możliwość czy konieczność?”. Na wstępie swojego wystąpienia, mec. Więckowska poinformowała słuchaczy o idei naszego stowarzyszenia Iuris Link. 

Polski