Informacje i opracowania prawnicze

W zakładce Publikacje, dziale Informacje prawnicze, prezentujemy opracowania różnych zagadnień z zakresu praktyki prawa. Poniżej wykaz tytułów

Pełne teksty pod adresem http://iurislink.itdotum.pl/pl/publikacje/artyku%C5%82-prasowy

 

Proces przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym - wyjątek czy norma w sprawach o podział majątku wspólnego?

Przedawnienie tkz. mandatów parkingowych

Korzystanie z cudzego znaku towarowego bez naruszania praw osoby uprawnionej

Obrona wspólników spółki z o.o. przed naruszeniem ich uprawnień do pierwszeństwa nabycia udziałów

Koszty obsługi prawnej przedsięborców - mity i fakty

Niedokończona likwidacja spółki z o.o

Prawidłowa reprezentacja przedsiębiorców

Gdy dłużnik nie płaci

Trudności wierzyciela z wyegzekwowaniem należności po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

Długi w spadku

Rozliczenia majątkowe małżonków. Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności małżeńskiej majątkowej

W jakim terminie wierzyciel powinien złożyć wniosek do sądu o przyznanie kosztów postępowania zabezpieczającego?

I Łódzki Kongres Kobiet

Zmiany w prawie

Rozporządzenie na wypadek śmierci

Prawidłowa reprezentacja przedsiębiorców

Umowa najmu - źródło konfliktów i sporów sądowych

Niedokończona likwidacja spółki z o.o

Konkubinat. Co to za instytucja? Jakie prawa i obowiązki mają partnerzy w związku nieformalnym. Jak kształtują się stosunki pomiędzy konkubentami a ich wspólnymi dziećmi. Jak podzielić i rozliczyć majątek

Co zrobić gdy okazuje się, że w spadku są długi?

Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu spółki w spółkę akcyjną w ramach realizacji programu wejścia na rynek New Connect, na podstawie zdezaktualizowanego planu przekształcenia

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę

Niełatwa droga do otrzymania zachowku

Konkubinat – prawa i obowiązki partnerów w związku nieformalnym. Jak rozliczyć konkubinat po rozstaniu

Elektroniczne postępowanie upominawcze w praktyce

Fundusze inwestycyjne zamknięte – sposób na optymalizację podatkową i organizacyjną przedsiębiorstw w procesie pozyskiwania kapitału

Co można zrobić, gdy dłużnik w celu uniemożliwienia lub ograniczenia egzekucji wierzyciela „zasłania się” wyrokiem alimentacyjnym, często na współmałżonka

Matka nie zawsze pewna, czyli rewolucyjne zmiany w polskim prawie rodzinnym

 

Polski