O nas

Sznowni Państwo,

19 lat temu adwokaci i radcowie prawni z kancelarii z Gdańska, Łodzi i Poznania stworzyli Międzynarodową Sieć Kancelarii Prawnych IURIS LINK, aby sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom klientów.  Nawiązana została bliska współpraca z wybranymi kancelariami polskimi oraz zagranicznymi z kilku krajów Europy, w tym z Niemiec. Zrzeszająca początkowo 8 kancelarii sieć IURIS LINK organizowała międzynarodowe konferencje prawne dla przedsiębiorców w Niemczech (Berlin, Frankfurt) i w Polsce (Poznań, Łódź, Lubin). Współpraca zaowocowała też wydawaniem informatora dla przedsiębiorców, zawierającego informacje o najważniejszych problemach prawnych występujących w praktyce adwokackiej i radcowskiej. W marcu 2008 roku istniejąca sieć IURIS LINK została przekształcona w Stowarzyszenie Prawników IURIS LINK. 

Obecnie Stowarzyszenie Iuris Link zrzesza szesnastu adwokatów i radców prawnych z różnych miast Polski oraz Niemiec. Jego statutowym celem jest współpraca w podwyższaniu standardów zawodowych i zapewnienia klientom wszechstronnej i profesjonalnej obsługi prawnej. Członkowie Iuris Link wymieniają się doświadczeniami i współdziałają pracując nad wspólnymi projektami. Ważną częścią działalności Iuris Link jest wydawanie dwa razy w roku Biuletynu Iuris Link zawierającego infomracje o aktualnych zmianach w prawie oraz artykuły dotyczące najczęstszych problemów naszych klientów. 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o członkach Iuris Link, zrealizowanymi przez nas projektami oraz Biuletynami, w których znajdziecie Państwo cenne informacje z życia prawniczego. 

Zespół Stowarzyszenia Iuris Link