WOLFGANG SCHIRP Z KANCELARII ADWOKACKIEJ SCHIRP SCHMIDT-MORSBACH NEUSEL

Rozległe i wyczerpujące doradztwo prawne w zakresie inwestycji kapitałowych i budowlanych oraz związanych z nieruchomościami, pracą i gospodarką

Od 2001 roku Kancelaria Schirp Schmidt-Morsbach Neusel doradza swoim Klientom we wszelkich aspektach dotyczących lokaty kapitału, zwłaszcza w zakresie dotyczącym funduszy powierniczych, lokowania środków finansowych w nieruchomościach i funduszach medialnych oraz w sprawach prywatnego prawa budowlanego. W naszej Kancelarii pracują poza tym specjaliści z dziedzin: prawa spółek handlowych, prawa podatkowego, prawa upadłościowego, prawa architektonicznego i inżynieryjnego, prawa pracy, prawa konkurencji oraz prawa najmu. Naszym Klientom oferujemy również współpracę z notariuszem wyspecjalizowanym w dziedzinach prawa nieruchomości gruntowych i wykonawstwa budowlanego.

 

Kompetencja przez specjalizację

Doradztwo prawne na najwyższym poziomie gwarantujemy poprzez wysoką specjalizację w wybranych dziedzinach prawa. Ponadto udzielamy naszym Klientom oraz różnym instytucjom fachowych porad jako referenci. Adwokaci naszej Kancelarii są autorami licznych publikacji przeznaczonych zarówno dla prawników jak i laików.

 

Odkrywamy nowe drogi

Nowatorska praca naszego zespołu adwokackiego pozwala sprostać nowym wyzwaniom i nowym potrzebom naszych klientów. Dużym sukcesem stało się uznanie naszych poglądów prawnych przez Trybunał Federalny.

Odpowiedzialną za utrzymywanie kontaktu z Polską jest Pamela Wisniewski. Prosimy o przesyłanie wiadomości za posrednictwem poczty e- mail na adres Wisniewski@ssma.de. Bliższe informacje dotyczące naszej Kancelarii znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.ssma.de

Galeria: 
10117
Ulica: 
Leipziger Platz 9
Tel.: 
030/327 617-75