Dr Paula Wiśniewska - Honorowy Członek Stowarzyszenia

Dnia 22 listopada 2019 r. w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorom i doktorom habilitowanym, którzy obronili się w roku akademickim 2018/2019. Tego dnia z rąk Promotor dr hab. Anny Pacześniak, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, swój dyplom doktorski odebrała doktor Paula Wiśniewska. W 2016 r. rozpoczęła studia III stopnia na kierunku nauki o polityce na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zaledwie po trzech latach, 7 czerwca 2019 r., obroniła z wyróżnieniem dysertację doktorską „Koncepcje integracji europejskiej w programach i polityce partii na poziomie europejskim”.

Obecnie dr Paula Wiśniewska jest adiunktem w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Paula, jeszcze jako studentka - od 2012 r. do 2016 r. - pełniła funkcję koordynatora Stowarzyszenia Prawników Iuris Link. W dniu 16 listopada 2019 r., po raz pierwszy w historii działalności naszego Stowarzyszenia, Pani Doktor Pauli Wiśniewskiej nadano tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Prawników Iuris Link. W ocenie zgromadzonych członków stowarzyszenia, Jej dorobek naukowy, niezwykła ambicja, pracowitość oraz osobiste zaangażowanie w okresie, w którym swoją pracą wspierała zarząd stowarzyszenia potwierdza, że zasługuje Ona na najwyższe uznanie członków Iuris Link, którego wyrazem jest ten właśnie tytuł. Jej sukces zawodowy jest dla nas powodem do dumy, tym bardziej, że Paula nigdy nie ukrywała, że kontakt z członkami stowarzyszenia był dla Niej jedną z inspiracji do osiągniecia tego niewątpliwego sukcesu. Najmłodszej Pani Doktor życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz z niecierpliwością czekamy na habilitację i tytuł profesorski!

 

Undefined