Biuletyn Informacyjny Iuris Link, sierpień 2015

Zachęcamy do zapoznania się z sierpniowym numerem Biuletynu Informacyjnego Iuris Link. W tym numerze znajdą Państwo informację o 

- Skardze pauliańskiej

- Funduszu alimentacyjnym

- Kwestiach związanych z prawem zamówień publicznych 

- oraz jak ratować się gdy delewoper zwleka z przeniesieniem umowy najmu?