Warszawa

EMIL ZALEWSKI FROM THE LAW FIRM EMIL ZALEWSKI

Ulica: 
Puławska 39 lok.30

Lawyer Emil Zalewski heads up individual law firm.
In his occupation he probes intellectual property focusing on cases connected with copyright, proprietorship, Press law, as well as cases connected with protections of natural and legal peoples’ goods. He advises artists, authors, TV creators and entrepreneurs.

EMIL ZALEWSKI Z KANCELARII ADWOKACKIEJ EMIL ZALEWSKI

Ulica: 
ul. Puławska 39 lok.30

Adwokat Emil Zalewski prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.W działalności zawodowej zajmuje się prawem własności intelektualnej, koncentrując się na sprawach z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa prasowego, jak również na sprawach o ochronę dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych.

Strony

Subscribe to RSS - Warszawa