Kancelaria Adwokacka Adwokat Justyna Mazur

Adwokat Justyna Mazur. od 2013 roku pełni obowiązki dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy oraz członka Naczelnej Rady Adwokackiej. Od lat jest zaangażowanym działaczem samorządu adwokackiego i niestrudzonym obrońcą praw człowieka i wolności obywatelskich w kraju i zagranicą. Była uczestnikiem misji obserwacyjnych Naczelnej Rady Adwokackiej do Gruzji, Kazachstanu i na Ukrainie. Występowała w Parlamencie Włoskim przed Senacką Komisją Praw Człowieka, gdzie z sukcesem broniła osób deportowanych.

Pełni także funkcję Wiceprezesa Zrzeszenia Prawników Polskich z siedzibą w Bydgoszczy. Jest laureatką wielu odznaczeń, nagród i wyróżnień. Uhonorowana m.in. odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, Medalem Prezydenta RP za Zasługi dla Adwokatury, Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz najwyższym odznaczeniem Zrzeszenia Prawników Polskich. W 2017 r., zdobyła statuetkę „Złoty Paragraf” dla najlepszego adwokata, przyznawaną przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Również w 2017 r. w rankingu Expressu Bydgoskiego znalazła się w pierwszej trójce najbardziej wpływowych kobiet Bydgoszczy.

W kwietniu 2018 r. odebrała z rąk prezydenta Bydgoszczy Medal Kazimierza Wielkiego dla Okręgowej Rady Adwokackiej za szczególne zaangażowanie na rzecz miasta i jego mieszkańców. Kancelaria Adwokacka adwokat Justyny Mazur jest Kancelarią oferującą pomoc i doradztwo prawne w zakresie prawa karnego, karnego - skarbowego oraz karnego wykonawczego. Prowadzi również sprawy cywilne, w szczególności dotyczące roszczeń i naprawienia szkód związanych z prawem medycznym, bankowym, komunikacyjnym, ubezpieczeniowym. Zajmuje się w pełnym zakresie sprawami rodzinnymi. Prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych

85-105
Ulica: 
ul.Stary Rynek 3/1, Bydgoszcz