Siedziba

Stowarzyszenie Prawników IURIS LINK
 
ul. Zamenhofa 20/2
90-510 Łódź 
 
ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul. Mickiewicza 28
60-836 Poznań
 
tel. 61 852 18 15